Cégbejegyzés

Cégalapítás hotline:
06-30-463-0818
hanno@t-online.hu


Főoldal
KFT alapítás információk
BT alapítás információk
ZRT alapítás információk
Cégmódosítás
Cégalapítás árak, díjak, költségek
TOP 10 hiba
Végelszámolás
Ingatlanügyek
Elérhetőség

Ellenőrzés
Cégnév ellenőrzése
Tevékenységi körök

Dokumetumok
KFT bejegyzéshez adatlap
Egyszemélyes KFT adatlap
BT bejegyzéshez adatlap
ZRT bejegyzéshez adatlap
Egyszemélyes ZRT adatlap

CÉGALAPÍTÁS
KEDVEZŐ ÁRON

Cégbejegyzés

Cégek jogutód nélküli megszűnése iránti eljárásban való közreműködést is vállaljuk. A cégnek - az egyszerűsített végelszámolás kivételével - tizenöt napon belül változásként be kell jelentenie a cégbíróságnak a végelszámolás megindítását. Ez, változás bejegyzési eljárás keretében történik. A végelszámolás során a számviteli törvény alapján a cég tevékenységét lezáró beszámoló elkészítéséhez is segítséget nyújtunk, valamint szakmai támogatást adunk a munkajogi és irattári kötelezettségek megfelelő teljesítéséhez. Amennyiben, a megszüntetendő társaság jogi személy nélküli, úgy egyszerűsített végelszámolás lefolytatására is sor kerülhet - alapesetben. Ilyen helyzet fennforgásakor, a megszűnés elhatározásától számított 120 napon belül az eljárást be kell fejezni - és a Cégközlönyben való, a kezdő időponttól számított 8 napon belüli közzétételen túlmenően - a cégbíróság előtt a változás bejegyzés (csupán) a törlési eljárásban nyilvánul meg, a folyamat záró mozzanataként. A megszűnés elhatározásának kezdő időpontja a társaság legfőbb szervének erről rendelkező határozata.

Kérésre, segítünk kiválasztani az Önnek ideális végelszámolót.

Ha a végelszámolás során bebizonyosodik, hogy a tartozások összege meghaladja a társaság vagyonát, - a végelszámolóval együttműködve - tárgyalópartnerként eljárunk a hitelezők felé, és eligazítást adunk a tartozások átütemezéséhez, a hitelezői igények kielégítési sorrendjének feltárásához, továbbá az, azok esetleges átütemezése érdekében szükséges megállapodások megkötéséhez. Végül, döntési alternatívákat kínálunk az esetleges csőd- vagy felszámolási eljárások lefolytatásához.

 

 

Egyszerű cégalapítás gyorsan (cégbejegyzés gyorsan, precízen), olcsón, e-cégalapítás
Cégmódosítás, cégügyek. Cégalapítás Budapesten és vidéken, Magyarországon

Webdesign