Kft alapítás olcsón

Cégalapítás hotline:
06-30-463-0818
hanno@t-online.hu


Főoldal
KFT alapítás információk
BT alapítás információk
ZRT alapítás információk
Cégmódosítás
Cégalapítás árak, díjak, költségek
TOP 10 hiba
Végelszámolás
Ingatlanügyek
Elérhetőség

Ellenőrzés
Cégnév ellenőrzése
Tevékenységi körök

Dokumetumok
KFT bejegyzéshez adatlap
Egyszemélyes KFT adatlap
BT bejegyzéshez adatlap
ZRT bejegyzéshez adatlap
Egyszemélyes ZRT adatlap

KFT ALAPÍTÁS
KEDVEZŐ ÁRON

Kft alapítás

A KFT olyan gazdasági társaság, amely előre meghatározott összegű törzsbetétekből álló törzstőkével (jegyzett tőkével) alakul, és amelynél a tag kötelezettsége a társasággal szemben csak törzsbetétének szolgáltatására és a társasági szerződésben esetleg megállapított egyéb vagyoni hozzájárulás szolgáltatására terjed ki. A társaság kötelezettségeiért - törvényben meghatározott kivétellel - a tag nem felel .

A törzstőke az egyes tagok törzsbetéteinek összege. A törzstőke nem lehet kevesebb 500.000 (Ötszázezer) Ft-nál. Az egyes tagok törzsbetéteinek mértéke nem lehet kevesebb 100.000 Ft-nál, és annak 10.000-rel maradék nélkül oszthatónak kell lennie.

KFT-nél minden tagnak egy törzsbetéte van, egy törzsbetétnek azonban - a közös tulajdon szabályai szerint - több tulajdonosa is lehet.

A társaság cégbejegyzéséhez minden egyes pénzbeli hozzájárulásnak legalább a felét be kell fizetni. A fennmaradó összeg befizetésére legkésőbb a társaság cégbejegyzésétől számított 1 évig kerülhet sor. Az apport rendelkezése bocsátása a társasági szerződésben meghatározott időben és módon történhet, ennek végső határideje a cégbejegyzéstől számított 3 év. Ha alapításkor az apport értéke eléri a törzstőke felét, akkor ezt alapításkor teljes egészében a társaság rendelkezésére kell bocsátani.

A törvény a KFT alapítása esetében a cég választásától függően lehetővé teszi, hogy a pénzbeli betét befizetésének igazolására ne előzetes banki igazolással kerüljön sor, hanem a társaság javára történő befizetésről az ügyvezető ügyvéd által ellenjegyzett nyilatkozatban adjon számot. Ebben az esetben nincs szükség a cég bejegyzését megelőzően a bankszámla megnyitására. Amennyiben a céget bejegyzik, a bejegyzéstől számított 8 napon belül kell a cégnek bankszámlát nyitnia. Manapság a legnépszerűbb gazdasági társasági cégforma!

Cégünk segít a Kft alapításban olcsón, forduljon hozzánk bizalommal!

 

 

KFT ALAPÍTÁS MAGYARORSZÁGON, e-cégbejegyzés olcsón

Webdesign