Cégbejegyzés olcsón

Cégalapítás hotline:
06-30-463-0818
hanno@t-online.hu


Főoldal
KFT alapítás információk
BT alapítás információk
ZRT alapítás információk
Cégmódosítás
Cégalapítás árak, díjak, költségek
TOP 10 hiba
Végelszámolás
Ingatlanügyek
Elérhetőség

Ellenőrzés
Cégnév ellenőrzése
Tevékenységi körök

Dokumetumok
KFT bejegyzéshez adatlap
Egyszemélyes KFT adatlap
BT bejegyzéshez adatlap
ZRT bejegyzéshez adatlap
Egyszemélyes ZRT adatlap

Ingatlanügyek

Cégbejegyzés gyorsan, precízen

Cégünk ingatlanokat érintő szerződések megkötésénél is szakszerű ügyvédi közreműködést biztosít reális áron. A munkadíj, a jogügylet tárgyává tett ingatlan(rész, vagyoni értékű jog) értékének 0,5 %-a, de legalább 45.000,- Ft alapesetben (mely munkadíj nem tartalmazza a földhivatali eljárás és a tulajdoni lap kiváltásának igazgatási szolgáltatási díját). 15.000.000,- Ft feletti ügyleti értéknél a munkadíj minden esetben külön megegyezés tárgya, ami itt sem lehet több 0,5%-nál - alapesetben. Ugyancsak okiratszerkesztést biztosítunk társasház alapításnál, illetve társasházi alapító okiratok módosításánál. Ennek munkadíja egyedi elbírálás alá esik, a konkrét körülményektől függően.

Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény (Inytv.) 26. § (2) bekezdése, 29. §-a és 32. § (2) bekezdése írja elő az ingatlanokat érintő - földhivatali bejegyzés alapjául szolgáló - jogügyletekhez kapcsolódóan a kötelező ügyvédi képviseletet, ellenjegyzést vagy közjegyzői közreműködést. Az ingatlan-nyilvántartási eljárás részletes szabályait a nevezett törvény végrehajtásáról szóló 109/1999. (XII. 29.) sz. FVM rendelet rögzíti.

Az egyes földhivatali eljárások díjtételeit az 1996. évi LXXXV. törvény tartalmazza.

Az ingatlan-nyilvántartási eljárás igazgatásai szolgáltatási díja alapesetben (pl. egy tipikus adásvételi szerződésnél) - változással érintett ingatlanonként - 6.600,- Ft. Ettől eltérő eset pl. a jelzálogjog bejegyzési (vagy módosítási) kérelem, melynek díja 12.600,- Ft. Ha több különböző kategóriába tartozó kérelmet terjesztenek elő (pl. adásvétel és jelzálogjog alapítása egyetlen szerződésben ugyanazon ingatlant érintően), úgy a (leg)magasabb összegű igazgatási szolgáltatási díjat kell alapul venni. Lehetséges soron kívüli eljárást is kérni; ennek többletköltsége (változással érintett ingatlanonként) további 10.000,- Ft, de ekkor, az alapesetben jelenleg 22 munkanapos (2011-től már 20 munkanapos) ügyintézési határidő legkevesebb, a felére rövidül le.

A (hiteles) tulajdoni lap másolat igazgatási szolgáltatási díja 6.250,- Ft.

A társasház alapítás (módosítás) költsége: tulajdoni különlaponként 6.600,- Ft, de összesen legfeljebb 100.000,- Ft összegű igazgatási szolgáltatási díj és a tulajdoni lap(ok) kiváltásának költsége, valamint az egyedi elbírálás alapján megállapított munkadíj.

 

Ingatlanügyek

Webdesign